dota experts forum i vs you
 • tamlanan ne demek
 • safsata ne demek
 • furya ne demek
 • rikkat ne demek
 • cavlak ne demek
 • mahalli ne demek
 • pars ne demek
 • balya ne demek
 • edik ne demek
 • vakfetmek ne demek
 • favori ne demek
 • izlem ne demek
 • ecza dolabı ne demek
 • maksimum ne demek
 • volkanik ne demek
 • gayzer ne demek
 • namuslu ne demek
 • nadir ne demek
 • ofris ne demek
 • osiloskop ne demek
 • yancı ne demek
 • odaklama ne demek
 • fruktoz ne demek
 • yahey ne demek
 • zıypak ne demek
 • yekpare ne demek
 • maço ne demek
 • vasat ne demek
 • agrafi ne demek
 • debil ne demek
 • tambura ne demek
 • erkan ne demek
 • laso ne demek
 • kaseifağfur ne demek
 • indifai ne demek
 • odyovizüel ne demek
 • fabl ne demek
 • ocakbaşı ne demek
 • bardo ne demek
 • paskalya ne demek
 • kabara ne demek
 • villa ne demek
 • gaseyan ne demek
 • mübalağa ne demek
 • ültimatom ne demek
 • eğitim ne demek
 • oportünizm ne demek
 • agami ne demek
 • üzengi ne demek
 • mamografi ne demek
 • iltica ne demek
 • bazuka ne demek
 • imale ne demek
 • hare ne demek
 • makara ne demek
 • mübayaa ne demek
 • bazik ne demek
 • zerdeçal ne demek
 • gerdaniyebuselik ne demek
 • afife ne demek
 • nekrofil ne demek
 • elektrolit ne demek
 • efkarlanma ne demek
 • elipsoit ne demek
 • sarat ne demek
 • tampon ne demek
 • ovogon ne demek
 • langırt ne demek
 • ekenek ne demek
 • tarih ne demek
 • kollektif ne demek
 • inhina ne demek
 • okrama ne demek
 • voltaj ne demek
 • kaleydoskop ne demek
 • fonda ne demek
 • itibar ne demek
 • halavet ne demek
 • ofis ne demek
 • radyoloji ne demek
 • afsun ne demek
 • vasati ne demek
 • nafi ne demek
 • magmasal ne demek
 • oksiyür ne demek
 • yerberi ne demek
 • farenjit ne demek
 • Kelimemiz
  teknoloji
  teknoloji Ne Demek?
  Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi - isim

  İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği
  Günümüzde teknoloji bu noktaya gelmeden önce ilk cep telefonları hem çok büyük hem de çok ağırdı.
  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  teknoloji Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
  dota 2
   
  mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi