mutluluğun resmi cumhurbaşkanı seçimi
 • yordam ne demek
 • yetingen ne demek
 • harabat ne demek
 • panzehir ne demek
 • cezire ne demek
 • kibir ne demek
 • paydaş ne demek
 • kalastra ne demek
 • yasa ne demek
 • agami ne demek
 • zikretmek ne demek
 • saçmalamak ne demek
 • cevher ne demek
 • hab ne demek
 • tadilat ne demek
 • kahir ne demek
 • foslamak ne demek
 • zem ne demek
 • düvel ne demek
 • gırtlak ne demek
 • galvanizm ne demek
 • darüleytam ne demek
 • edevat ne demek
 • istinabe ne demek
 • dernek ne demek
 • nakız ne demek
 • yaltak ne demek
 • yelpik ne demek
 • laf ne demek
 • fos ne demek
 • mahcubiyet ne demek
 • isterik ne demek
 • elimine ne demek
 • santrifüjör ne demek
 • natuk ne demek
 • tapon ne demek
 • yeterli ne demek
 • makbuz ne demek
 • jest ne demek
 • gerdek ne demek
 • zorsunma ne demek
 • eke ne demek
 • vaaz ne demek
 • ektoderm ne demek
 • istihkam ne demek
 • rol ne demek
 • larp ne demek
 • darı ne demek
 • pastel ne demek
 • kabalak ne demek
 • obsesif ne demek
 • langust ne demek
 • fobi ne demek
 • iyonlaşma ne demek
 • canhıraş ne demek
 • nafiz ne demek
 • egzistansiyalizm ne demek
 • istinaf ne demek
 • alkolik ne demek
 • frak ne demek
 • mahfi ne demek
 • zebra ne demek
 • halter ne demek
 • veraset ne demek
 • kaka ne demek
 • tur ne demek
 • hare ne demek
 • itiraf ne demek
 • labros ne demek
 • epidemiyoloji ne demek
 • Cable Rotation ne demek
 • sabırlı ne demek
 • gazeki ne demek
 • kantiyane ne demek
 • saadet ne demek
 • diyet ne demek
 • ebcet hesabı ne demek
 • makadam ne demek
 • istimrar ne demek
 • tahnit ne demek
 • romantik ne demek
 • halim ne demek
 • mafiş ne demek
 • ontogenez ne demek
 • lacivert pasaport ne demek
 • santimetreküp ne demek
 • yahut ne demek
 • Kelimemiz
  teknoloji
  teknoloji Ne Demek?
  Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi - isim

  İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği
  Günümüzde teknoloji bu noktaya gelmeden önce ilk cep telefonları hem çok büyük hem de çok ağırdı.
  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  teknoloji Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  teknoloji Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  i vs you dota experts forum